loader image
Strategisch communicatieAdvies

PaasPop Academy

Er is een strategische marketing-/
communicatieadvies ontwikkeld voor de Paaspop Academy van 2018.

Details

September 2017
Special Week

Categories

Concepting
Communicatieadvies

Context analyse

Elk jaar organiseren studenten van IEMES het evenement de Paaspop Academy. Ze maken dan een totaalconcept voor het bedrijf zodat deze is uit te voeren in het opkomende jaar. Ik heb samen met 3 anderen studenten een concept ontwikkeld voor de Paaspop Academy van 2018, wij heten tijdens dit project ‘Fair Adventure Marketing’.

Doelstelling

Het doel is om Paaspop Academy een toonaangevend evenement te laten zijn in de festivalindustrie. Om dit doel te behalen moet er eerst onderzoek gedaan worden naar het evenement.

Doelgroep

Paaspop Academy richt zich op drie doelgroepen: professionals uit de festivalindustrie, studenten en leden van de SkyClub. Alle doelgroepen bezoeken de Paaspop Academy vanwege het opdoen van kennis, de interesse in festivals en om hun netwerk uit te breiden.

Trend Intimiteit

De trend intimiteit kan erg relevant zijn voor de Paaspop Academy. Intimiteit wordt steeds belangrijker in de festivalindustrie. De trend groeit nog steeds, en veel festivals sluiten aan bij deze trend. De bezoekers hebben behoefte aan een aantal intieme plaatsen zoals kleine theaters, plaatsen om samen te komen of een privé-optreden. Sommige festivals kiezen er zelfs voor om het klein te houden, ook al kunnen ze in omvang groeien. De combinatie van een bekende organisatie, een klein concept en een beperkt aantal tickets lijkt de gouden combinatie in de festivalindustrie.

Bedrijfsanalyse

De paaspop Academy is in het rapport geanalyseerd aan de hand van verschillende analyses. De conclusie uit deze analyses is dat Paaspop Academie een merkidentiteit nodig heeft. Momenteel is er geen duidelijke visie, missie, kernwaarden en identiteit. Dit is niet alleen voor hunzelf belangrijk, maar het is zeer noodzakelijk voor de studenten die het evenement elk jaar organiseren. Omdat de studenten van Fontys ACI geen duidelijke richtlijn hebben wat belangrijk is voor de bedrijf. Dit is de cruciale reden dat er stabiliteit ontbreekt in de loop der jaren.

MERKidentiTEIT

Aan de hand van de context analyse is duidelijk geworden dat Paaspop een merkidentiteit mist. Deze identiteit hebben wij voor het bedrijf ontwikkeld.

Kernwaarden

Aan de hand van interviewgesprekken met de makers van de Paaspop Academy zijn er vier kernwaarden naar boven gekomen. Uit de verhalen kwamen dat de waarden actueel, exclusief, gastvij en het verbinden van mensen belangrijk zijn binnen de organisatie.

Actualiteit

Tijdens de Paaspop Academie staat een trend centraal. Deze trend is altijd een actueel en relevant onderwerp in de festivalindustrie.

Exclusiviteit

Bezoekers van de Paaspop Academy zijn de eersten die het festivalterrein mogen betreden.

Gastvrijheid

Paaspop Academy is een gratis evenement waar iedereen die geïnteresseerd is in de festivalindustrie welkom is.

Verbinden

de organisatie wil verschillende soorten groepen verbinden (belanghebbenden, studenten, professionals).

Value Fit

Nu de kernwaarden voor de Paaspop Academy duidelijk zijn, kan de ValueFit worden gebruikt en ingevuld. Deze tool kan worden ingezet voor conceptontwikkelingen. Als organisatie kijk je naar overeenkomsten tussen de organisatiewaarden, doelgroepwaarden en relevante trends. Door deze koppeling te leggen wordt er een richting voor het concept gekozen.

In tabel 1 wordt de Value Fit for Paaspop Academy weergegeven. Klik op tabbladen om de andere vakken te zien, de gele waarde is gekozen voor dit concept. De reden dat de waarden verbinden (organisatie), netwerken (doelgroep) en intimiteit (trends) worden geselecteerd, is omdat ze elkaar versterken en aanvullen. Ze dragen allemaal het gevoel van betrokkenheid. Met deze waarden bouwen we verder aan het concept.

 • Actualiteit
 • Exclusiviteit
 • Gastvrijheid
 • Verbinden
 • Interesse in festivals
 • Netwerken
 • Leren
 • Virtual Reality
 • Augmented Reality
 • Gamification
 • Intimiteit
Tabel 1. Value Fit Paaspop Academy
De volgende stap in de Value Fit is om de drie gekozen waarden te combineren in één duidelijke zin. De zin is geformuleerd door de ogen van de organisatie:

We zien dat we studenten en professionals bij elkaar willen brengen om hen een platform te bieden om met elkaar in contact te komen tevens wordt intimiteit een steeds belangrijkere trend binnen de festival industrie. 

Nadat deze zin is gemaakt, zal een visie worden geformuleerd. Er is namelijk een mening over wat er wordt waargenomen. Hierbij is de volgende visie gecreëerd:

VISIE: De festivalindustrie verdient een thuis.

De belangrijkste reden om voor Paaspop Academy deze zin te kiezen, is dat de organisatie de festivalindustrie wil verbinden. Het gaat om het creëren van een gevoel. Het leeraspect is niet het hoofddoel van het evenement, maar het hoofddoel is verbinden. Tijdens het zoeken naar wat verbinden echt betekent en hoe het voelt, kwam het woord ‘familie’ heel snel voor.

Familie is het gevoel van erbij horen, in te passen en te voelen alsof we deel uitmaken van een gezin. In ieder van ons hebben we een aangeboren verlangen om ons geaccepteerd, geliefd, gewaardeerd en speciaal te voelen. Het spreekt dus voor zich dat dit verlangen zich uitstrekt tot meer dan alleen onze directe families.

Nadat de betekenis van ‘familie’ duidelijk was, werd een brug geslagen tussen het gevoel van thuiskomen, het delen van informatie, solidariteit en toewijding. Zo kwam het woord “thuis” tot leven. 

Om de visie te kunnen realiseren is er een missie geschreven voor de Paaspop Academy. Omdat het bedrijf een ’thuis’ wil creëren voor de festivalindustrie, gebruiken ze hun eigen festival-evenement om dit platform te bieden.

MISSIE: Het creëren van een intiem platform in de festivalindustrie waar mensen kunnen netwerken.

De one-liner die tijdens het Paaspop Academy-evenement kan worden gebruikt, is: ‘De thuis van alle festivals’.

MerkStrategie

We adviseren de Paaspop Academy om van leren naar verbinden over te schakelen. Paaspop profileerde zich vroeger als een academie met seminars en een discussiepanel, maar de analyse maakte duidelijk dat er behoefte is aan netwerken met elkaar. De Paaspop Academy moet niet alleen een plek zijn voor professionals en studenten om te leren, maar ook om met elkaar in contact te komen en een familie te worden in de festivalindustrie.

Plattegrond

De nieuwe visie “de festivalindustrie verdient een thuis” en missie geeft de Paaspop Academy een houvast voor de toekomst. Het geeft hen de mogelijkheid om op dit concept voort te bouwen. Om dit in leven te houden, heeft de hele setting van de academie een verandering nodig. De seminars worden vervangen door discussiegroepen in een thuissituatie, dit zorgt ervoor dat de bezoekers echt met elkaar praten over serieuze en leuke onderwerpen. Niet meer de statische theatervorm maar juist knus aan tafel. Kleine groepen om meer intimiteit te creëren, wat beter aansluit op de visie.

Thema

Het thema van 2018 zou duurzaamheid kunnen zijn. Iedereen heeft hier een mening over, wat het gemakkelijk maakt om een ​​discussie te openen. Verder is het erg opkomend en een grote factor in elke branche. Hoe kun je de festivalindustrie verduurzamen? Dat is een geweldige vraag die we kunnen proberen te beantwoorden tijdens editie Paaspop Academy 2018.

Design

Voor de ‘look en feel’ van het evenement is er een moodboard gemaakt, zie onderstaande afbeelding. Om het thema duurzaamheid toe te passen aan het theater, zal er gebruik worden gemaakt van duurzaam meubilair, zoals tweedehandse meubels. Ook moet er een thuisgevoel moet worden gecreëerd. Er zullen vintage tapijten zijn voor een intieme ambiance.