loader image
afstudeerstage

Gamehouse

Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar effectieve ontwerpelementen in Facebook- en Instagram advertenties.

Details

20 augustus, 2018
GameHouse Original Stories

Categories

Data analyse
Communicatieplan
Social media

INLEIDING ONDERZOEK

Het onderzoek is uitgevoerd voor GameHouse Original Stories. Er is onderzocht of bepaalde uiterlijke kenmerken van een Facebook en Instagram advertentie effect hebben op de game-installatie. Om het onderzoek te begrijpen wordt eerst kort de opdrachtgever en de doelen van het onderzoek toegelicht vervolgens wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en daarna worden de resultaten besproken.

Over GameHouse

GameHouse is een ontwikkelaar, uitgever en distributeur van online games voor zowel desktop als mobiel en tablet. GameHouse is één organisatie maar opgesplitst in twee divisies; Gamehouse.com en GameHouse Original Stories. Het gamebedrijf ontwikkelt onder de naam GameHouse Original Stories nieuwe games voor mobiel en tablet. De games adverteren zij d.m.v. Facebook en Instagram-advertenties

Probleemstelling

GHOS wil de Facebook en Instagram-advertenties visueel verbeteren bij gebruikers (spelers) die nog niet bekend zijn met GameHouse om zo meer downloads te generen.

Momenteel heeft GHOS weinig tijd om onderzoek te doen naar de bestaande advertenties. Ze verwachten in deze interne data effectieve visuele kenmerken terug te vinden.

Kennisdoel

Kennis vergaren middels interne data en literatuur over de ontwerpelementen die zorgen voor een hoger downloadaantal in een Facebook en Instagram-advertentie bij de doelgroep.

Centrale Vraag

Welke ontwerpelementen in Facebook en Instagram-advertenties zorgen voor een toename van app-installaties bij de doelgroep volgens interne data en de literatuur?

ONTWERP
ELEMENTEN

Elke advertentie kent bepaalde vaste visuele elementen zoals een formaat, kleur, achtergrond enzovoorts. Deze factoren worden in dit onderzoek de ontwerpelementen genoemd. Bij het maken van een advertentie zijn er grafische keuzes in deze ontwerp-elementen. Zo kan er gebruik worden gemaakt van een vierkant-, horizontaal- of verticaal formaat, zie afbeelding. De verschillende formaten worden in dit onderzoek de ontwerp categorieën genoemd.

Onderzochte Ontwerpelementen

In dit onderzoek zijn er twaalf ontwerpelementen geanalyseerd per advertentie. Al deze ontwerpelementen en bijbehorende ontwerpcategorieën zijn getoetst middels het aantal installaties dat ze gemiddeld hebben opgebracht.

Hypothese sjabloon

H1: Element 1 is van invloed op het aantal installaties
H0: Element 1 is niet van invloed op het aantal installaties

Literatuuronderzoek

Aan de hand van literatuur zijn deze twaalf elementen ook onderzocht. Hieruit kwamen al bepaalde voorspellende uitkomsten van het onderzoek.

ONDERZOEKSMETHODE

Om een antwoord te geven op de hypothese is er gebruik gemaakt van een kwantitatieve inhoudsanalyse. Dit is een onderzoeksmethode die op een systematische manier waarnemingen doet. Tijdens dit onderzoek zijn alle ontwerpelementen op dezelfde manier bekeken en gecategoriseerd via een uitgewerkt codeboek. De teksten bij de advertentie zijn niet geanalyseerd, alleen de carrousel, afbeelding of video op zichzelf. Er zijn in dit onderzoek 631 advertenties geanalyseerd.

Als voorbeeld is de afbeelding rechts genomen. De afbeelding heeft de volgende eigenschappen: afbeelding, horizontaal, level 60 advertentietype, walging emotie, grappige ondertoon, mooiere gemaakte karakters, gezichtsrichting weg kijkend, basiskleur: roos en blauw, bovenlichaam, man en vrouw, strakke achtergrond en afspeelduur is n.v.t. 

RESULTATEN

Alleen de significante resultaten uit het onderzoek worden beschreven. Het symbool N staat voor het aantal cases (advertenties) per ontwerpcategorie.

ADVERTENTIE VORM

Video’s (N=286) halen 35% meer installaties dan carrousels (N=27) en 10,5% meer dan afbeeldingen (N=312).  Animatie video’s (N=172) scoren 16% meer downloads dan normale video’s (N=114).

Conclusie: Video advertenties werken het beste voornamelijk animatie video’s.

0

VIDEO FORMAAT

Vierkante video’s (N=109) zijn 25% effectiever dan horizontale video’s (N=133) op basis van het aantal downloads. Verticale video’s (N=44) werken ook voor 16% beter dan horizontale video’s.

Conclusie: Het beste video formaat is vierkant maar horizontaal doet ook niet ver onder.

VIDEO LENGTE

De beste videolengtes zijn kort. Denk hierbij aan een lengte tussen de 21 en 25 seconde. Maar het is bij videolengtes vooral van belang dat de inhoud ervan belangrijk is.

Conclusie: Gebruik een video tussen de 21 en 25 seconden.

GEZICHTSRICHTING

Gezichten met een afgewende blik halen 17% meer game installaties dan wanneer ze een wederzijdse blik vertonen.

Conclusie: Gebruik een gezichtsrichting die weg van het publiek kijkt, naar bijvoorbeeld een call to action.

KLEUREN

Blauwe kleuren in advertenties komen iets beter uit de analyse dan andere kleuren. De kleur paars scoort gemiddeld het slechte.

Conclusie: Gebruik blauwtint kleuren in de advertenties.

EMOTIES

Positieve emoties werken beter dan negatieve emoties. Wanneer het karakters de emotie liefde (N=93) vertoonde scoort de advertentie 13,1% beter dan bij andere emoties. Ook wanneer het karakter zelfverzekerd (N=53) is, scoort deze gemiddeld 12,4% meer installaties. Als het karakter boos (N=31) is scoort deze 20% minder installaties. Grappige advertenties (N=47) werken voor 7% beter dan andere advertenties.

Conclusie: Gebruik positieve emoties in de advertenties.

ADVERTENTIE TYPE

Uit de inhoudsanalyse kwam naar voren dat level 60 advertenties (N=75) 13% meer invloed hebben op het installeren van een game dan alle andere advertenties. Cast introducties (N=63) werken als advertentie 13% slechter.

Conclusie: De level 1 vs level 60 advertentiesoort is het meest effectiefst voor het aantal game installaties.

%

VIDEO werkt 35% beter dan carrousels

%

ANIMATIE video's werken 16% beter dan normale video's

%

VIERKANTE video's zijn 25% beter dan horizontale video's

%

een AFGEWENDE BLIK zorgt voor 17% meer installaties

%

LIEFDE of ZEKERheid scoort 13% beter dan andere emoties

ADVIES

Met de resultaten uit het onderzoek zou er bijvoorbeeld een advertentie gemaakt kunnen worden op basis van alle effectieve ontwerpelementen. Een voorbeeld hiervan: een vierkante animatie video met een kijkduur van 21 seconden. De animatie is een minigame waarin een stylized karakter is afgebeeld. Dit karakter is zelfverzekerd en heeft een gezichtsrichting naar een de minigame, de stemming is positief en een tikkeltje grappig. De achtergrond is wazig gemaakt waardoor op de voorgrond de karakters opvallen. Blauwtint kleuren zijn gebruikt zoals cyan.